ویزاهای مهاجرتی استرالیا


گروه مهاجرتی سوده جعفری SJ Migration با وجود وکیل رسمی استرالیا و به روز بودن اطلاعات مهاجرتی، پیشتاز در امور مهاجرت به استرالیا و کانادا میباشد. متخصص در اخذ کلیه ویزاهای مهاجرتی استرالیا، توسط وکیل رسمی استرالیا و وکلای رسمی ایران با دوشعبه درتهران وملبورن. خانم سوده جعفری، وکیل رسمی استرالیا ،فارغ التحصیل از دانشگاه ملی استرالیا و عضو انجمن رسمی مهاجرت استرالیا می باشند.

ویزای استرالیا و اخذ آن با توجه به کلاس ها و ساب کلاس هایی که ممکن است برای آن اقدام کرده باشید دارای شرایط و ضوابط خاص خود میباشد و به تبع زمان اخذ آن نیز متفاوت است. در این مطلب به چند نمونه از ویزای استرالیا اشاره شده است که متوانید با دنبال کردن پیوندها و جستجو اطلاعات کافی در مورد آنها پیدا کنید:

ویزای تحصیلی

ویزای اسپانسر کارفرما

ویزای مهارت و تخصص

ویزای سرمایه گذاری

ویزای توریستی

ویزای فامیلی


گروه مهاجرتی سوده جعفری SJ Migration با وجود وکیل رسمی استرالیا و به روز بودن اطلاعات مهاجرتی، پیشتاز در امور مهاجرت به استرالیا و کانادا میباشد. متخصص در اخذ کلیه ویزاهای مهاجرتی استرالیا، توسط وکیل رسمی استرالیا و وکلای رسمی ایران با دوشعبه درتهران وملبورن. خانم سوده جعفری، وکیل رسمی استرالیا ،فارغ التحصیل از دانشگاه ملی استرالیا و عضو انجمن رسمی مهاجرت استرالیا می باشند.