درخواست تجدید نظر

این گروه همواره سعی داشته است تا بتواند بهترین راه را به موکلین خود ارايه دهد در نتیجه پرونده های ریجکت شده شما موکلین عزیز را هم در ویزاها و هم در ارزیابی های مدارک با  پیگیری جدی بعهده میگیرد تا بتواند خدمتی کوچک به شما عزیزان ارایه نماید.