فرم ارزیابی رایگان

دانلود لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا


لطفا فرم ارزیابی زیر را با دقت پر نمایید تا بتوانیم مشاوره ای بهتر به شما بدهیم و در سریع ترین وقت ممکن با شما تماس حاصل نماییم:


I currently own, or have recently owned one or more successful businesses and wish to purchase or establish a business in AustraliaI am an experienced investor with considerable net assets. I would be prepared to invest a considerable sum in a designated Australian Government investment and wish to engage in business and investment activity in AustraliaNone of the above.