ویزای ازدواج و نامزدی

ویزای ازدواج و نامزدی

ویزای فامیلی

ویزای ازدواج و نامزدی استرالیا مختص افرادی است که نامزد یا همسرشان یکی از شهروندان مقیم استرالیا و دارای اقامت دائم می باشد و از این طریق قصد مهاجرت به استرالیا را دارند

  • ویزای ازدواج استرالیا برای متقاضیانی است که از طریق ازدواج با شهروند یا فرد دارای اقامت دائم استرالیا، قصد زندگی را داشته باشند.
  • برای اخذ ویزای ازدواج استرالیا فرد می‌تواند داخل یا خارج از استرالیا باشد.
  • شرایط و مقررات کلی مهاجرت ایجاب می‌کند که شخص متقاضی قبل از تقاضای ویزای ازدواج استرالیا، با همسر خود ازدواج قانونی کرده و مدارک کامل و سند ازدواج را همراه خود داشته باشد

 نکته مهم این است که دو طرف باید اثبات کنند که رابطه آنها واقعی بوده و هدف از ازدواج کسب اقامت نیست. معمولا در این زمینه باید مدارک متعددی مبنی بر اثبات روابط دو طرف قبل و بعد از ازدواج ارائه شود.

پس از اخذ ویزای ازدواج استرالیا:

  • افرادی که با ویزای ازدواج و نامزدی وارد استرالیا می‌شوند، می‌توانند از بسیاری از مزایای رایگان شهروندان این کشور به آسانی استفاده کنند و همچنین اجازه کار تمام‌وقت بدون هیچگونه شرایطی برای آنها در نظر گرفته خواهد شد و این نوع ویزا قابل تبدیل به ویزای اقامت است.
  • ویزای ازدواج و نامزدی استرالیا قابل تبدیل به ویزای اقامت خواهد بود.
  • معمولا ۲ سال بعد از ازدواج، اگر زوج متقاضی در طی این مدت به صورت مشترک و با هم زندگی کرده باشند و مدارکی دال بر اثبات این موضوع به کارشناس اداره مهاجرت ارائه دهند، واجد شرایط برای اخذ ویزای دائم هستند.
  • دارندگان ویزای ازدواج و نامزدی استرالیا اجازه کار و تحصیل در استرالیا را دارد. متقاضیانی که با ویزاهای دانشجویی و کاری در استرالیا هستند، می‌توانند در صورت ازدواج ویزای خود را در داخل استرالیا به این ویزا تبدیل کنند.

ویزای ازدواج و نامزدی شامل موارد زیر میباشد:

ویزای ۳۰۰

این ویزا مختص متقاضیان خارج از استرالیا است و شرط اصلی آن، ازدواج فرد متقاضی ویزا با فرد اسپانسر کننده تا مدّت ۹ ماه بعد از اعطای ویزا میباشد. شخص اسپانسرکننده باید شهروند استرالیا، مقیم دائم استرالیا یا شهروند واجد شرایط زلاندنو باشد.

ویزای ۱۰۰/۳۰۹

این ویزا که در واقع، ترکیبی از دو ویزای موقّت ۳۰۹ و دائم ۱۰۰ است مختصّ متقاضیان خارج از استرالیا میباشد. فرد متقاضی باید از طریق همسر خود که باید شهروند استرالیا، مقیم دائم استرالیا یا شهروند واجد شرایط زلاندنو باشد مورد حمایت (اسپانسرشیپ) قرار گیرد.

همچنین، فرد متقاضی باید برای هر دو ویزا، در آن واحد درخواست دهد و در صورت موافقت با درخواست وی، ابتدا ویزای ۲ ساله موقّت ۳۰۹ به وی اعطاء میگردد و در صورت حفظ شرایط لازم، پس از آن ویزای دائم ۱۰۰ صادر میشود.

ویزای ۸۰۱/۸۲۰

این ویزا مشابه ویزای ۱۰۰/۳۰۹ میباشد با این تفاوت که فرد متقاضی باید در هنگام تقاضا داخل استرالیا باشد. فرد متقاضی باید از طریق همسر خود که باید شهروند استرالیا، مقیم دائم استرالیا یا شهروند واجد شرایط زلاندنو باشد مورد حمایت (اسپانسرشیپ) قرار گیرد.

همچنین، فرد متقاضی باید برای هر دو ویزا در آن واحد درخواست دهد و در صورت موافقت با درخواست وی، ابتدا ویزای ۲ ساله موقّت ۸۲۰ به وی اعطاء میگردد و در صورت حفظ شرایط لازم، پس از آن ویزای دائم ۸۰۱ صادر میگردد.