مشاوره با وکیل

مشاوره با وکیل رسمی

بعد از انتخاب تاریخ و پرداخت مبلغ و ارسال فیش پرداختی وقت مشاوره برای شما تعیین میگردد

 

در صورتی که داخل ایران هستید با شماره 02188680604 و یا 09025228871 هماهنگ نمایید.


در صورتی که در استرالیا هستید برای دریافت وقت روی تاریخ منتخب کلیک نمایید و مبلغ را پرداخت کرده سپس به شماره تلگرام 09025228871 اطلاع دهید.


سیستم تعیین وقت مشاوره