لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۹

آخرین لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا در ۵ مارس ۲۰۱۹ منتشر شده و تغییرات نسبتا زیادی داشته است


دانلود لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا

 

 

 

 

راهنمای واژه های مربوط به لیست مشاغل در زیر ذکر شده است:

سازمان ارزیابی کننده

سازمان تخصصی که نقش ارزیابی مهارت متقاضیان مهاجرت به استرالیا را دارد. وظیفه این سازمان، بررسی مدارک تحصیلی و کاری متقاضی و اعلام نظر درباره شایستگی حرفه ای وی برای اقدام برای مهاجرت به استرالیا میباشد.

کد ANZSCO

کد یکتای شغل که مختص برنامه های مهاجرتی کشورهای استرالیا و نیوزلند است.

وضعیت شغل در لیست

وضعیت شغل در لیست مشاغل از این جهت که جزو کدام یک از لیستهای MLTSSL (بلندمدت)، STSOL (کوتاه مدت) و یا Regional (مخصوص مناطق دوردست) است:

رشته های MLTSSL امکان اقدام برای همه ویزاهای ۱۸۹، ۱۹۰ و ۴۸۹ را دارند.
رشته های STSOL صرفا امکان اقدام برای ویزاهای ۱۹۰ و ۴۸۹ را دارند.
رشته های Regional فقط امکان اقدام برای ویزای ۴۸۹ را دارند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع ویزاها لطفا صفحه ویزاهای مهاجرت استرالیا را مشاهده نمایید