ویزای اسپانسر کارفرما

ویزای اسپانسر کارفرما

مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای اسپانسر کارفرما برای افرادی مناسب می‌باشد که شغل و مهارت آن‌ها در لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا است و یک کارفرما داخل خاک استرالیا ایشان را رسماً استخدام نماید. در صورتی که آن کارفرما، کسب و کار موفقی داشته باشد و دولت به ایشان اجازه‌ی استخدام نیروی کار خارجی بدهد و همچنین مهارت متقاضی توسط سازمان مربوطه ارزیابی شود، دولت استرالیا به آن فرد اقامت دائم از طریق ویزای اسپانسر کارفرما را می‌دهد و فرد می‌تواند به استرالیا مهاجرت کند.

  • ساب کلاس 186

ویزای ساب کلاس 186 یک ویزای اقامت دائم برای متقاضیانی است که با توجه به مهارت و تخصصشان می‌خواهند در استرالیا کار کنند. این ویزا در دو مرحله انجام می‌شود، مرحله اول انتخاب شدن متقاضی توسط یک کارفرمای تایید شده توسط دولت استرالیا و مرحله‌ی دوم تشکیل پرونده در زیرشاخه‌ی اسپانسری است. این ویزا از سه زیرشاخه‌ی زیر تشکیل می‌شود:

        – تبدیل ویزای موقت

افرادی که با استفاده از ویزای ساب کلاس 457 وارد استرالیا شده‌اند و به مدت دو سال برای یک کارفرما کار کرده‌اند و آن کارفرما به متقاضی پیشنهاد یک سمت دائمی داده است، می‌توانند از این زیرشاخه برای دریافت اقامت دائم اقدام کنند.

        – ورود مستقیم

– برای متقاضیانی است که مستقیماً توسط یک کارفرما استخدام شده‌اند
– تا بحال در استرالیا کار نکرده‌اند یا مدت زمان بسیار کوتاهی کار کرده‌اند
– متقاضیانی که ویزای اقامت موقت دارند ولی نمی‌توانند از زیرشاخه‌ی تبدیل ویزای موقت استفاده کنند

        – توافقی

برای متقاضیانی که از طرف یک کارفرما تحت توافقنامه‌ی کاری، اسپانسر شده‌اند

  • ساب کلاس 187

شرایط ویزای اقامت دائم با ساب کلاس 187 دقیقاً مطابق با ویزای 186 است با این تفاوت که متقاضی در مناطق خاص و کم‌جمعیت استرالیا مشغول به کار می‌شود.

  • ساب کلاس 457

ویزای اقامت موقت با ساب‌ کلاس 457 برای افراد متخصص و ماهری است که می‌خواهند به استرالیا مهاجرت کنند و برای یک کارفرمای مورد تایید دولت استرالیا، نهایتاً به مدت 4 سال کار کنند. متقاضی می‌بایست توسط یک کارفرمای مورد تایید،‌ اسپانسر شود. یک کارفرما زمانی می‌تواند یک فرد را برای دریافت ویزای اسپانسر کارفرما حمایت کند که نتوانسته باشد یک شهروند استرالیا و یا فردی با اقامت دائم استرالیا را برای آن سمت استخدام کند.